Kapelle stelt bekendmaking mogelijke opvanglocatie uit

Dit item is verlopen op 03-08-2016.

De gemeente Kapelle komt begin september nog niet met een mogelijke locatie voor vluchtelingenopvang. De locaties die de gemeente momenteel onderzoekt, moeten nog beoordeeld worden door het COA. Daarnaast vindt 8 september de Zeeuwse Regietafel plaats waarin de gevolgen van de verminderde toestroom van vluchtelingen besproken worden met de dertien gemeenten en de Provincie.

In eerdere berichtgeving ging de gemeente ervan uit dat begin september een mogelijke locatie naar buiten gebracht zou kunnen worden. Verantwoordelijk wethouder Evert Damen: ‘Het voorstel dat in het college besproken wordt, en daarna ter besluitvorming wordt aangeboden aan de raad, moet gaan over een locatie die geen onzekerheden meer bevat. Daarom zijn een beoordeling van het COA en overeenstemming met de eigenaar van de locatie vereisten. Voorafgaand aan de Zeeuwse regietafel vindt bovendien de landelijke regietafel plaats waarin de verminderde toestroom wordt besproken. De uitkomsten van die overleggen wil ik nog kunnen meenemen in ons voorstel.’

Momenteel is er in de media veel aandacht voor de verminderde toestroom van asielzoekers naar ons land. Tijdens de Zeeuwse regietafel van vorige week, is besproken dat de Zeeuwse taakstelling van 2.500 plekken blijft staan. Het zoeken naar locaties voor reguliere opvang blijft onverminderd noodzakelijk. De noodopvanglocaties moeten immers vervangen worden door reguliere (kwalitatief betere) opvanglocaties. Daarnaast moet er met het oog op de onrust in de wereld een opvang-buffer zijn om te voorkomen dat bij een toename van de instroom van vluchtelingen onvoldoende plekken beschikbaar zijn. Wel kunnen gemeenten wat meer tijd nemen voor het uitwerken van hun voorstel.

Tot zondag 31 juli kunnen de inwoners van de gemeente Kapelle nog meedoen aan een draagvlakonderzoek over de mogelijke vluchtelingenopvang in hun gemeente. De uitkomst van dit onderzoek is belangrijk voor de verdere uitwerking van de mogelijkheden voor opvang in de gemeente Kapelle.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur