Controle hondenbelasting

Dit item is verlopen op 24-05-2017.

Vanaf nu wordt gedurende het hele jaar controle uitgevoerd op het houden van honden binnen de gemeente Kapelle. De controle vindt huis-aan-huis plaats.

Wie betaalt er hondenbelasting?

Iedereen die één of meer honden houdt moet daarvoor belasting betalen. Of de hond nu van uzelf is of van een huisgenoot, het ‘hoofd’ van het gezin is verplicht de hond aan te melden. Dit moet gebeuren binnen veertien dagen na aanschaf. De indruk bestaat echter dat niet voor alle honden belasting wordt betaald.

Heeft u dit in het verleden niet gedaan of heeft u sinds kort een hond? Dan kunt u deze week alsnog aangifte doen. Door het zelf doen van aangifte voorkomt u onnodige boetes die kunnen worden opgelegd bij het niet doen van aangifte. Een aangifteformulier is verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis in Kapelle en bij SaBeWa Zeeland in Terneuzen (telefoonnummer 088 – 99 95 800). U kunt het formulier ook downloaden op www.sabewazeeland.nl/contact/aangifteformulier-hondenbelasting.

Controle

De Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) voert de controle uit en is het aanspreekpunt voor bijvoorbeeld hondenoverlast. De BOA komt bij u aan de deur informeren of u een hond heeft. Als de BOA een hond aantreft waarvoor geen hondenbelasting wordt betaald, verzoekt zij u een aangiftebiljet in te vullen en te ondertekenen. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat er een boete wordt opgelegd. Indien niemand thuis is, is het mogelijk dat de BOA op een ander moment langskomt.

Tarieven hondenbelasting

De gemeente Kapelle heft hondenbelasting. Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting.

De tarieven hondenbelasting 2017 zijn:

Per hond € 63,28
Kennel (kennelregistratie) € 327,85

Wijzigingen

Een hond kan weglopen, overlijden of in andere handen overgaan. Ook is het mogelijk dat u zelf naar een andere gemeente verhuist. In al deze gevallen kunt u deze wijzigingen bij SaBeWa Zeeland melden, zodat de aanslag hondenbelasting gecorrigeerd wordt. Dit kunt u doen via het formulier afmelden hondenbelasting. Een afmeldformulier is verkrijgbaar bij SaBeWa Zeeland en op de website www.sabewazeeland.nl/contact/afmeldformulier-hondenbelasting.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de hondenbelasting? Dan kunt u contact opnemen met SaBeWa Zeeland via 088 – 99 95 800. Heeft u een melding over hondenoverlast kunt u dat melden via 14 0113 of boa@kapelle.nl.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur