Nieuws

De gemeentelijke berichten worden wekelijks ook gepubliceerd in het huis-aan-huis-blad De Scheldepost. Via de website van De Scheldepost kunt u de gehele krant raadplegen. Voor adverteren of plaatsen van berichten verwijzen wij u naar Trainews.

 • Sabewa Zeeland wijzigt regels rondom kwijtschelding

  Sabewa Zeeland ontvangt regelmatig vragen en klachten over kwijtschelding. Daarom is in 2016 besloten de kwijtscheldingsregels opnieuw te bekijken en waar nodig bij te stellen. Op bepaalde punten is de regelgeving aangescherpt en op andere punten versoepeld. Voor een aantal wijzigingen is aangesloten op adviezen van de Ombudsman.

 • Sabewa Zeeland verstuurt gecombineerde belastingaanslagen 2017

  Op 28 februari 2017 ontvangen inwoners uit de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen hun belastingaanslag. Het is een gecombineerde aanslag. Dit betekent dat zowel de belastingen van waterschap Scheldestromen als die van de gemeente erop staan. Op de aanslag staat één totaalbedrag vermeld. Er wordt wel toegelicht hoe dit bedrag tot stand is gekomen.

 • Activiteiten dorpscentrum De Wemel maart

 • Gemeente Kapelle vraagt hulp bij opstellen Kapels Canon

  Om kennis van de Kapelse geschiedenis te bevorderen is in de Cultuurnota 2013 – 2015 opgenomen dat er een canon opgesteld moet worden. De eerste versie hiervan is klaar. De gemeente vraagt haar inwoners om te beoordelen of de canon inderdaad een goede weergave is van de geschiedenis van de gemeente.

 • Expositie Anneke Kole-Burger

  Tekenen was voor Anneke Kole-Burger van jongs af aan haar meest favoriete bezigheid. Ze volgde  de opleiding LO-tekenen en beroepsmatig hield ze zich bezig met interieurtekenen. Daarnaast legde ze zich toe op schilderen.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur