Klimaat & duurzaamheid

  • Milieujaarverslag en Milieu-uitvoeringsprogramma

    De uitvoering van het Milieu-uitvoeringsprogramma en het Leefomgevingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie worden weergegeven in het Milieujaarverslag.

    Lees verder
  • Warmtescan gemeente Kapelle

    Op woensdag 9 februari 2011 is er met een vliegtuig, vanuit de lucht, een opname gemaakt van het warmteverlies via het dak van alle woningen in de kernen van de gemeente Kapelle. Hiervoor is gebruik gemaakt van een camera die infraroodbeelden maakt op basis van temperatuurmetingen. De camera kan zeer geringe verschillen in warmte vaststellen.

    Lees verder

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur