Hulpdiensten

 • Belangrijke telefoonnummers

  1-1-2

  In spoedeisende gevallen belt u 1-1-2. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Als u slachtoffer of getuige bent van een (ernstig) misdrijf.
  • Als er een ongeval is waarbij direct hulp verleend moet worden.
  • Als er zich een levensbedreigende situatie voordoet.
  • Als er sprake is van een verdachte situatie.

  Ambulance

  (onderdeel van Witte Kruis), geen spoed: 0900 - 20 20 117.

  Brandweer

  (onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland), geen spoed: 0118 - 42 11 00.

  Politie

  In gevallen die minder spoedeisend zijn, maar waar u wel de politie wilt spreken,  belt u 0900 – 8844.

  Via deze weg kunt u bijvoorbeeld aangifte doen of melding maken van geluidsoverlast.

  Meld Misdaad Anoniem

  Wilt u melding maken van of informatie verstrekken over criminaliteit en misdaad, maar wilt u anoniem blijven, dan kunt u bellen met 0800 - 7000.

  Meer informatie is te vinden op www.meldmisdaadanoniem.nl.

 • Politie

  Wekelijks houdt de politie spreekuur in het gemeentehuis te Kapelle. Het spreekuur is op donderdagavond van 17.00 – 20.00 uur.
  Tijdens dit spreekuur kunt u in contact komen met de wijkagent van de gemeente Kapelle, Silvan Vael. Hij is bereikbaar via 0900 – 8844 en is ook te volgen op Twitter @wa_kapelle.

  De politie heeft haar eigen website. Hier vindt u lokaal politienieuws, opsporingsberichten en andere informatie over de veiligheid van de gemeente.
  Het politieteam Oosterscheldebekken is ook te volgen via Facebook.

 • Veiligheidsregio

  In geval van een groot ongeval of ramp in Zeeland, komt Veiligheidsregio Zeeland in actie. Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland omvat de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, Brandweer, GHOR (Geneeskundige  Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en Bevolkingszorg ( de gemeentelijke processen).

  Alle informatie over de Veiligheidsregio Zeeland is te vinden op www.zeelandveilig.nl. Hier vindt u ook informatie in geval van ramp of crisis.

  De Veiligheidsregio is ook te volgen via Twitter @VRZ en Facebook.

 • AED en reanimeren

  Wat is een AED?

  Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat ingezet kan worden als iemand een ‘hartstilstand’ heeft, waarbij door het toedienen van een stroomstoot het hart weer op gang gebracht kan worden.
  Een AED kan bediend worden door niet-medisch geschoolde personen. Wel is kennis nodig van reanimatie. Deze kennis is aan te leren bij een instructiebijeenkomst voor AED, eventueel in combinatie met EHBO.

  Lees verder
 • Hartveilig wonen

  De gemeente Kapelle neemt deel aan Hartveilig wonen. Hartveilig wonen is een reanimatienetwerk van vrijwilligers en AED's (Automatische Externe Defibrillator) aangesloten op de alarmcentrale.

  Lees verder

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur