Huisregels

De gemeente Kapelle is u graag van dienst. Om het verblijf in het gemeentehuis zo aangenaam mogelijk te maken wordt zowel van de klanten als de medewerkers verwacht dat zij zich respectvol naar elkaar en naar de overige bezoekers gedragen. Dat betekent: niet schelden of schreeuwen, geen bedreigingen en geen lichamelijk contact.

Als bezoeker meldt u zich allereerst bij de balie. Wij gunnen elke bezoeker privacy en vragen u daarom afstand te houden.

Van onze medewerkers mag u een respectvolle en zorgvuldige behandeling verwachten. Bent u van mening dat u door één van onze medewerkers niet correct behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen. Een folder over de klachtenbehandeling kunt u afhalen aan de balie of op de gemeentelijke website vinden.

Het niet naleven van de huisregels kan sancties tot gevolg hebben zoals ontzegging van de toegang of het toepassen van een korting op de uitkering. De gemeente zal eventuele schade verhalen. Daarnaast doet de gemeente aangifte bij de politie.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur