Gemeentearchief, inzage

 • Gemeentearchief Kapelle

  Sinds 1 januari 2016 is de gemeente Kapelle een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met het Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws Archief’ te Middelburg, http://www.zeeuwsarchief.nl/. Dat betekent dat op het gemeentehuis in Kapelle geen studiezaal faciliteit meer is, omdat de archieven zich in het Zeeuws Archief te Middelburg bevinden. Verzoeken voor informatie dienen bij het Zeeuws Archief ingediend te worden.

  Beeldmateriaal van de gemeente Kapelle is tot medio 2016 nog terug te vinden op www.beeldbankdebevelanden.nl. Later dit jaar gaan alle foto’s over naar de beeldbank van het Zeeuws Archief: http://www.zeeuwsarchief.nl/onderzoek-doen/beeldmateriaal of http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/.

  Wat is een Gemeentearchief?

  Het Gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waarin zowel geschreven stukken als kaarten, foto's en krantenknipsels worden bewaard.
  Over het algemeen dateren de eerste akten van de burgerlijke stand uit 1811 en de oudste bevolkingsregisters uit 1850. De archieven ouder dan 20 jaar zijn overgebracht naar het Zeeuws Archief in Middelburg. Hier zijn, voor zover ze openbaar zijn, de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, gemeenteraadsverslagen, bouwtekeningen, foto's, kaarten en nog veel meer archiefmaterialen van de gemeente Kapelle vrij in te zien.

  Inzage

  Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomverkenning), woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente?

  Het Zeeuws Archief  kan dit soort vragen beantwoorden.

  Na gemiddeld 20 jaar worden archiefstukken van de gemeente Kapelle overgebracht naar het Zeeuws Archief in Middelburg. Hier kunt u de archieven, voor zover ze openbaar zijn, vrij raadplegen. Voor openbare stukken jonger dan 20 jaar kunt u contact opnemen met de gemeente Kapelle.

  Elke gemeente kan slechts gegevens aanleveren over registraties die in de gemeente zelf hebben plaatsgevonden. Het is dus heel goed mogelijk dat u voor uw stamboom een hele reeks gemeenten moet benaderen. In het Zeeuws Archief zijn oude gegevens te vinden van alle gemeenten in Zeeland.

  Indien u zelf in het archief wilt zoeken kunt u terecht in de studiezaal van het Zeeuws Archief: http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/openingstijden.

  Voor archiefmateriaal jonger dan 20 jaar:
  medewerkers Documentaire Informatie Voorziening
  telefoonnummer: 140113
  e-mail: gemeente@kapelle.nl.

  Voor archiefmateriaal ouder dan 20 jaar:
  Zeeuws Archief in Middelburg
  telefoonnummer: 0118 - 67 88 00
  e-mail: info@zeeuwsarchief.nl.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur