Bewegend Kapelle

SPORT Gezamenlijk en Breed - Bewegend Kapelle

Sport en bewegen is een populaire vorm van vrijetijdsbesteding en het is vooral leuk en erg belangrijk om te (blijven) doen. Met voldoende sporten en bewegen wordt een stevige basis gelegd voor een actieve en gezonde leefstijl, wat een hoop positieve gezondheidseffecten met zich meebrengt. Van de Nederlanders beweegt echter 40% onvoldoende. Te veel Nederlanders komen om allerlei redenen niet (meer) aan sporten toe. De overheid wil de drempel hiervoor verlagen.

In 2003 is gemeente Kapelle gestart met het Breedtesportproject 'Sport, gezamenlijk en breed'. Het doel van dit project was om activiteiten en projecten te organiseren om het sporten en bewegen te stimuleren. Ondertussen is het project zeer succesvol afgerond en hebben we de activiteiten, projecten en ondersteuning gestructureerd en onder een andere naam dan ‘breedtesportproject’ naar buiten gebracht; Bewegend Kapelle.

Cursusaanbod vrijwilligers


Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Ellen Jansen via e.jansen@kapelle.nl of telefonisch 0113 – 33 32 03 of 06 – 10 69 50 39.

Bewegend Kapelle heeft van haar activiteiten foto's gemaakt. Deze staan op het fotoboek van Bewegend Kapelle.

Er zijn vier onderwerpen waar we alle projecten en activiteiten onder kunnen verdelen:

 • Jeugdsport en bewegingsonderwijs

  Uit landelijk onderzoek blijkt dat steeds meer kinderen bewegingsachterstand en/of overgewicht oplopen. Het bewegingsonderwijs op de basisschool heeft een rol in het stimuleren van het beweeggedrag van kinderen. Een aspect hiervan is het gebruik maken van een lesmethode.

  Lees verder
 • Nota Sport, Spel en Bewegen in Kapelle 2013-2028

  Onderstaand vindt u de nota Sport, Spel en Bewegen in Kapelle 2013-2028. Met deze op interactieve wijze tot stand gekomen brede nota Sport, Spel en  Bewegen in Kapelle 2013-2028 wil de gemeente de krachten bundelen en werk maken van actief beleid en een gestructureerde uitvoering. Kapelle wil een gezonde en sportieve gemeente zijn waarin iedereen de mogelijkheid krijgt en benut om te sporten, te spelen en te bewegen.

  Lees verder
 • Sport en spel in de vrije ruimte

  Om het beweeggedrag te stimuleren worden er regelmatig verschillende (sportieve) activiteiten georganiseerd. Een voorbeeld hiervan zijn de vakantie activiteiten, sportieve activiteiten die in schoolvakanties aangeboden worden voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool.

  Lees verder
 • Verenigingsondersteuning

  Verenigingsondersteuning wil zeggen dat, in de breedste zin van het woord, ondersteuning wordt verleend aan sportverenigingen in de gemeente Kapelle. De sportverenigingen in Nederland worden geconfronteerd met veel nieuwe ontwikkelingen.

  Lees verder
 • Volwassenen- en ouderensport

  Voor deze doelgroep is er een gevarieerd sportaanbod in onze gemeente te vinden bij de diverse sportverenigingen, GALM groepen (55 – 65 jaar) en de groepen Meer Bewegen voor Ouderen (65 jaar en ouder).

  Lees verder

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur