Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Hij wijst daarin de bestemming, ofwel functie van de grond aan. Ook geeft het bestemmingsplan regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd is (bouwwerken). In de regels wordt ook bepaald of en zoja, wat er precies gebouwd mag worden. Aanvragen voor een omgevingsvergunning moeten dan ook worden getoetst aan het bestemmingsplan.

De hierna genoemde bestemmingsplannen zijn met de daarbij behorende documenten per fase op deze website in PDF-formaat te raadplegen.

Voor plannen die na 1 januari 2010 zijn vastgesteld of waarvan een ontwerp bestemmingsplan is gepubliceerd, geldt de verplichting dat deze plannen volledig digitaal raadpleegbaar zijn volgens de wettelijke digitale standaarden. Voor de verbeelding van deze bestemmingsplannen verwijzen wij u naar de website ruimtelijkeplannen.nl.

Wanneer u kennis wilt nemen van de geldende analoge (=papieren) bestemmingsplannen, kunt u terecht bij de balie in het gemeentehuis.

Let op: Wanneer een ontwerp van een bestemmingsplan ná 1 januari 2010 ter inzage is gelegd, is het digitale plan het juridisch bindende plan. Mochten er onverhoopt verschillen zitten tussen de digitale en analoge versie, dan geldt het digitale plan.

Van de onderstaande plannen wordt alleen de actuele planstatus getoond. Als u van een plan een eerdere versie (voorontwerp of ontwerp) wilt raadplegen, verwijzen wij hiervoor naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Actualiseren bestemmingsplannen
 

Bestemmingsplannen:Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur