Bekendmakingen en kennisgevingen

De gemeente Kapelle heeft er in 2016 voor gekozen om alle bekendmakingen en kennisgevingen alleen nog digitaal te publiceren op de website van de gemeente Kapelle. Dit kunt u teruglezen in de ‘Verordening elektronische bekendmakingen 2016’. In de bekendmaking of kennisgeving zelf leest u onder andere of u een zienswijze of bezwaar kunt indienen.

Als extra service informeren wij onze inwoners ook nog via de huis-aan-huiskrant de Scheldepost. Dit is geen officiële bron voor bekendmakingen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. De officiële bron is de bekendmaking op de website.

Regelgeving

De bekendmaking van nieuwe regelgeving publiceert de gemeente op www.officielebekendmakingen.nl.

Ruimtelijke plannen

De gemeente is verplicht om plannen bekend te maken in de Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl. De bestemmingsplannen liggen ook zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Kapelle. De plannen zelf vindt u ook op http://www.kapelle.nl/inwoner/bestemmingsplannen_42663/.
Mocht u meer informatie willen over een bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid via 14 0113.

Verkeersbesluiten

Bekendmakingen van verkeersbesluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl.

Abonneren via e-mail

Tip: abonneer u op de e-mailservice bekendmakingen en ontvang de actuele bekendmakingen en kennisgevingen automatisch in uw mailbox.

Vergunningen

Hieronder vindt u de bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen. Deze zijn onderverdeeld in de categorieën meldingen, omgevingsvergunningen (bouw- en milieuvergunningen), Apv-vergunning (o.a. evenementen en stookontheffingen).

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur