AVOI

Onderstaand vindt u de 'Algemene verordening ondergrondse infrastructuren' (AVOI) en het 'Handboek Kabels en Leidingen Zeeuwse gemeenten'.

De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren is van toepassing op het aanleggen, instandhouden, onderhouden, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen in, op en boven de openbare gronden, voor zover de gemeente deze gronden beheert, in eigendom heeft of daarover wettelijke coördinatieverplichtingen heeft.

Het handboek geeft invulling aan de collegebevoegdheid om op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) nadere regels omtrent deze ondergrondse infrastructuren vast te stellen.

Voor het leggen van kabels en leidingen in de grond dient u een melding te doen bij de gemeente. U kunt dit doen via de formulieren op Mijn Kapelle > Formulieren > Vergunningen en meldingen.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur