Afval

Algemeen

Voor de inzameling en de verwerking van afval wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen huishoudelijk afval en bedrijfsafval. De inzameling en verwerking van huishoudelijk afval is op grond van de Wet milieubeheer een gemeentelijke taak. In die wet is ook bepaald dat de gemeente daarvoor aan haar inwoners een aparte vergoeding kan vragen; de afvalstoffenheffing.

Bedrijfsafval mag door een gemeente niet zo maar worden ingezameld. Hiervoor moet de gemeente aan wettelijke eisen voldoen op het gebied van transport en logistiek. Sommige gemeenten kiezen ervoor om ook bedrijfsafval in te zamelen. De gemeente Kapelle heeft daar niet voor gekozen. Voor de inzameling van bedrijfsafval wordt u doorverwezen naar een particulier afvalbedrijf.

Heeft u vragen over afval, belt u dan met Servicecentrum Kapelle, 14 0113.

 • Formulier tegemoetkoming medisch afval

  Lees verder
 • Afvalkalender 2017

  Lees verder
 • Afval scheiden loont

  Alle huishoudens in Kapelle betalen in 2015 nog één vastgesteld bedrag voor de Afvalstoffenheffing, afhankelijk van de grootte van het huishouden. Met de inkomsten uit de Afvalstoffenheffing betaalt de gemeente alle kosten voor het inzamelen en laten verwerken van huishoudelijk afval. Het restafval wordt verbrand en dat is duur. Omdat restafval nog veel waardevolle (grond)stoffen bevat kunnen we dat beter scheiden. Om een beter scheidinggedrag te stimuleren zal Kapelle met ingang van 1 januari 2016 de afvalstoffenheffing deels gaan baseren op de hoeveelheid restafval die wordt aangeboden. Inwoners die het afval dan aan huis goed scheiden zullen minder restafval overhouden en aanbieden en betalen dan minder afvalstoffenheffing.
  Als u uw afval goed scheidt, hoeft u minder restafval weg te gooien. Afval scheiden loont, de vervuiler betaalt!

  Lees verder
 • Brochure Afval scheiden loont

  Lees verder
 • Afvalscheiding

  Het huishoudelijk afval moet zo veel mogelijk gescheiden in verschillende fracties worden aangeboden, om zo veel mogelijk spullen en materialen te kunnen hergebruiken.

  Lees verder
 • Inzameling

  In de gemeente Kapelle wordt het rest- en GFT-afval om en om ingezameld, de ene week rest, de andere week GFT. Verder wordt er één keer in de vier weken papier en karton opgehaald en één keer in de drie weken plastic.

  Lees verder
 • Milieustraat

  Het O.L.A.Z., het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland, heeft in de regio verschillende milieustraten. De milieustraten worden geëxploiteerd door de Zeeuwse Reinigingsdienst, de ZRD.

  Lees verder

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur