Bestuursstukken

Inkoopbeleid

Begrotingen

De gemeentebegroting is een basisinstrument voor de beleidmakers in een gemeente. De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders. Deze begroting bevat een raming van inkomsten en uitgaven voor een komend begrotingsjaar. Deze ramingen zijn gespecificeerd naar de verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, veiligheid, onderwijs enzovoorts.

Jaarstukken

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan raad en burgers. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening in één boekwerk. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichtingen en programmarekening.

Kadernota

In de Kadernota kijken we vooruit. De Kadernota is een belangrijke opstap naar de begroting. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen en de speerpunten waar het college voor wil gaan.

Audioverslagen raad

Sinds januari 2008 is het mogelijk om via het internet de vergaderingen van de gemeenteraad terug te horen.

U kiest via onderstaande link de soort vergadering (besluitvormend / voorbereidend), daarna kiest u de datum van de gewenste vergadering. Nu kunt u naluisteren wat er op deze vergadering is gezegd en door wie. U kunt de gehele vergadering van begin tot eind beluisteren of zoeken op een bepaald onderwerp of spreker. Op die manier weet u precies wat er is gezegd op de vergadering.

http://kapelle.notubiz.nl

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders

Elke dinsdag vergadert het college van B&W. De gemeentesecretaris is hierbij aanwezig. Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar. De besluitenlijst van deze vergaderingen, verschijnen wekelijks op deze website. Het college bestaat momenteel uit de burgemeester en drie wethouders met ieder een eigen portefeuille. Via de knop archief kunt u stukken uit voorgaande jaren tot 2007 raadplegen.

Besluitenlijsten gemeenteraad

Via onderstaande links heeft u de mogelijkheid de besluitenlijsten van de gemeenteraad na te lezen. Sinds januari 2008 wordt de raadsvergadering van de gemeente Kapelle opgenomen en via het internet beschikbaar gesteld voor iedereen om terug te luisteren. Om deze reden worden er geen raadsnotulen meer gepubliceerd.

Verordeningen

Op www.overheid.nl vindt u de verordeningen van het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Via de zoekmachine vindt u en vergelijkt de regelgeving van het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.

Direct naar de verordeningen van de gemeente Kapelle.
 

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur